Výstava ZÁTIŠIE AKO DIALÓG – Vernisáž 31.3.2015 o 17.00

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Galéria Mesta Levoča a Tatranská galéria v Poprade

Vás pozývajú

na vernisáž spojenú s výstavou Zátišie ako dialóg, zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade.

Vernisáž sa uskutoční 31.3.2015 o 17.00 v Galérii Mesta Levoča. Výstava potrvá do 24.4.2015.

ZatisieAkoDialog-2015-plagat

Kurátor: Anna Ondrušeková

Cenník Galérie Mesta Levoča

Aktuálny cenník Galérie Mesta Levoča

Aktuálny cenník Galérie Mesta Levoča