03. ADAM MACKO_13. IX. 2014 – 17. X. 2014

ŽIVOTOPIS Narodený 18/03/1989 v Levoči, okres Levoča V rokoch 1999 – 2007 absolvoval Gymnázium SFA v Levoči, ako mimoškolskú prípravu  ZUŠ (výtvarný odbor) – I. a II. stupeň V rokoch 2010 – 2014 študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulte výtvarných umení, v Ateliéri maľby prof. Stanislava Balka, odbor maľba s ukončeným bakalárskym stupňom štúdia s prideleným titulom Bc. Od roku …

More

02. KOLEKTÍVNA OTVÁRACIA VÝSTAVA_07. VIII. 2014 – 31. VIII. 2014

Galéria mesta Levoča Primátor mesta Levoča, Ing. Miloslav Vilkovský dňa 7. augusta 2014 slávnostne otvoril  „Galériu mesta Levoča“, ktorá bude prezentovať  kultúrnej verejnosti umenie  regionálnych autorov a v budúcnosti  umenie  nadregionálnych  a zahraničných umelcov. Slávnostný ceremoniál bol sprevádzaný kolektívnou výstavou 25 autorov veľmi širokého výrazového a generačného spektra, profesionálov i neprofesionálov, s väzbou na naše mesto. Galéria sa nachádza …

More