História

Galéria mesta Levoča

História Mariássyho domu

Levočská mestská galéria sa nachádza v Mariássyho dome na Námestí Majstra Pavla v Levoči. Mariássyho dóm je jedným z najkrajších a najzachovalejších levočských meštianskych domov. Pomenovanie dostal podľa bývalých majiteľov z rodu Mariássyovcov. Pochádza z 15. storočia a je neskorogotický. V roku 1603 a v roku 1683 bol dom renesančne prestavaný. Nádvorie tohto domu je dodnes jedným z najkrajších levočských nádvorí. Na oboch stranách nádvoria sú loggie, opierajúce sa o piliere s volutovými hlavicami. Štíhle stĺpy loggie nesú dlhé arkády. V 2. tretine 18. storočia boli na dome zrealizované barokové úpravy, ale aj napriek tomu si dom zachoval renesančný charakter. Od roku 1950 je Mariássyho dom súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá bola v roku 2009 ešte s dielom Majstra Pavla zaradená na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

037

O galérii

Galéria Mesta Levoča bola slávnostne otvorená 7.8.2014 na prvom poschodí v priestoroch Mariássyho domu na námestí Majstra Pavla v Levoči č. 43. Na slávnostnom otváracom ceremoniáli bola vystavená kolektívna výstava 25 autorov veľmi širokého výrazového a generačného spektra s väzbou na naše mesto Levoča. Od otvorenia galérií až do súčasného dňa sa konali štyri individuálne výstavy nielen levočských umelcov. Do 28.2.2015 bola galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča , kde bola pričlenená na oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta. Od 1.3.2015 je Galéria Mesta Levoča na základe uznesenia MZ č. 5/21 zo dňa 19.2.2015 vedená ako samostatný útvar príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *