Karol Feňveš – Retrospektíva (1921 – 2015)

Milí priatelia umenia,

radi by sme vám dali do pozornosti najbližšie plánovanú výstavu v Galérii mesta Levoča.

Karol Feňveš – Retrospektíva (1921 – 2015)

Výstava mapuje dielo akademického maliara židovského pôvodu Karola Feňveša, ktorý vo svojich obrazoch zachytával krásy liptovskej krajiny.

Vernisáž výstavy: 5. apríla o 19.00 hod.

Komentovaná prehliadka s účasťou autora výstavy Branislava Štefánika

Pozývame vás už túto sobotu – 25. marca 2023 – do Galérie mesta Levoča na komentovanú prehliadku výstavy fotografií Branislava Štefánika aj s jeho osobnou účasťou.

Komentovaná prehliadka sa uskutoční v čase od 12.00 do 16.00 hodiny.
Všetci ste srdečne vítaní.

Výstava fotografa Branislava Štefánika prístupná do 2. apríla 2023 v GML

Nový rok 2023 otvorila Galéria mesta Levoča výstavou fotografií Branislava Štefánika. Väčšina z vystavených diel ešte nikdy predtým na stenách galérií nebola uvedená. Výber z tvorby ho predstavuje v troch polohách fotografa: ako fotografa ulice, fotografa intímnych portrétov a ako fotografa sociálne špecifického života, života v barových kluboch a kabaretoch. Už počas svojho štúdia na …

More

Branislav Štefánik – LONDÝN – Portréty/Street photography

Branislav Štefánik sa venuje čiernobielej fotografii. Študoval na univerzite v Bedfordshire v Anglicku. Po viac než desiatich rokoch v zahraničí sa vrátil na Slovensko a momentálne pôsobí v Prešove. V Galérii mesta Levoča vystaví fotografie inšpirované londýnskou kabaretnou scénou.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 27. januára 2023 o 19.00 hodine v Galérii mesta Levoča.

Litomyšl – hlavní město současné české architektury

Pozývame vás na vernisáž výstavy

LITOMYŠL – HLAVNÍ MĚSTO SOUČASNÉ ČESKÉ ARCHITEKTURY
25. 11. 2022 – 15. 1. 2023, GALÉRIA MESTA LEVOČA,

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. 11. 2022 o 18.00 hodine
v priestoroch Galérie mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 43.

Reprezentatívna výstava nazvaná Litomyšl – hlavní město současné české architektury predstaví partnerskému mestu Levoča Litomyšl ako jedno z kľúčových centier súčasnej českej architektúry.

V príbehu Litomyšle zohráva architektúra, a zvlášť hlavne tá, ktorá tu vyrástla po roku 1989, dôležitú úlohu. Malé mesto si starostlivosťou miestnych starostov a mestskej architektky vydobilo suverénnu pozíciu v početnosti architektonicky kvalitných stavieb a na ich počínanie neskôr nadviazali aj súkromní stavebníci. V meste, ktoré sa inak preslávilo svojimi renesančnými pamiatkami (reprezentatívny zámocký areál je od roku 1999 zapísaný na Zozname svetového dedičstva UNESCO), tak máme možnosť detailne sledovať vývoj českej architektúry v uplynulom štvrťstoročí.

Výstava v Galérii mesta Levoča prezentuje najvydarenejšie architektonické projekty v Litomyšli a je rozdelená do troch tém: Verejný priestor, Rekonštrukcia a Novostavby. Súčasťou prehliadky sú tiež originálne modely kľúčových stavieb a projekcia krátkeho dokumentu Davida Vávry s názvom V Litomyšli neměníme směr, jen občas střídáme starosty.

Kurátor výstavy: Petr Volf
Architektúra výstavy: David Vávra

Výstavu vyrobilo mesto Litomyšl a Regionální muzeum v Litomyšli v roku 2016.

plagat-pozvanka-vernisaz_vystava-Litomysl_hlavni_mesto_soucasne_ceske_architektury

Ľubo REPASKÝ – Výber z tvorby

Vážení priatelia, 

dovoľujeme si Vás pozvať na vernisáž výstavy Ľuba Repaského – VÝBER Z TVORBY,

ktorá sa uskutoční 07.10.2022 /piatok/ o 18.00  hodine v priestoroch Galérie mesta Levoča /Nám. Majstra Pavla 43, Levoča/.

ĽUBO REPASKÝ /1971/

Narodil sa v Levoči, kde v súčasnosti žije a pracuje ako učiteľ výtvarnej výchovy v základnej umeleckej škole. Absolvent Strednej umeleckopriemyselnej školy v Košiciach, odbor grafika. Magisterské a doktorandské štúdium ukončil na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (Vv – D). Aktívne sa venuje maľbe, kresbe, grafike, grafickému dizajnu a scénografii. Vystavuje doma i v zahraničí. Je držiteľom štátneho ocenenia Francúzskej republiky od Akadémie umení v Paríži, za výtvarnú tvorbu a pedagogickú činnosť.

Ľubo Repaský – Výber z tvorby

Maliar a pedagóg Ľubo Repaský vystavuje výber zo svojej tvorby pri príležitosti životného jubilea.
Figúra a jej metamorfózy zaberá najširší priestor jeho inšpirácií. Krajina a jej detaily, mestská krajina, architektúra a najnovšie aj sakrálna monumentálna tvorba tvoria druhú tvár jeho umenia. Podstatnou, základnou a výrazne originálnou črtou jeho diel sa javí na prvý a ďalší pohľad línia. Určuje jasnú kompozíciu. Vyčleňuje objekt v priestore, definuje tvar, ktorý je u Repaského vždy svojský, ľahko rozpoznateľný a zanecháva hlbokú stopu v pamäti. Mňa zaujíma najmä kontrast a protiklad v kresbe kompozícií jeho diel. Rozoznávam dve štýlové línie jeho štylizácií. Prvá je expresívne nespútaná línia, divoko meniaca svoj meander v priestore diela, vypĺňajúca kompozície takmer bezo zvyšku. Druhá línia jeho tvorby je v kontraste, až takmer úplnom protiklade, geometricky jasná, vyvážená a kontemplatívna kompozícia. Motívy sa nemenia. Figurálna tvorba je v súčasnom vizuálnom umení pomerne zriedkavým javom a pre mňa a možno i mnoho iných divákov o to cennejšia. Humanistický ideál umenia, človečina, hravosť, nepostrádateľná v akejkoľvek tvorbe a najmä úprimná umelecká výpoveď, sú identickými znakmi jeho diela. Kresba, grafika, maľba, sakrálna monumentálna tvorba, široký záber. Odvaha experimentovať, hľadať nové nuansy tvorby, nesmierna poctivá pracovitosť, hlboká vnútorná zaujatosť umením. V monumentálnej tvorbe mozaiky dosiahol úžasný duchovne očisťujúci účinok farby a svetla. Vitráže žiaria svojou čistotou a radosťou z nádhery farieb. Repaský je aj skvelým pedagógom vizuálneho umenia, o čom svedčia i mnohé ocenenia jeho práce doma i v zahraničí.

Doc. Peter Kocák, PhD., akad. mal.
kurátor výstavy

lubo-repasky-vyber-z-tvorby

..z druhej strany.. nová výstava v Galérii mesta Levoča

V piatok 26. 8. 2022 o 19:00 hodine v Galérii mesta Levoča

predstavíme diela fotografa Roba Kočana a maliara a grafika Zbyňka Prokopa.

Robo Kočan (roč. 1968) je absolventom bratislavskej VŠVU a patrí k silnej generácii slovenských fotografov. Zbyněk Prokop (roč. 1962) je absolventom pražskej AVU a dlhoročným pedagógom na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení košickej Technickej univerzity.

PozvankaProkopKocan

Plenér pre deti s GML

NAKRESLI SVOJE MESTO
má tému prázdninový plenér pre všetky kreatívne deti z Levoče a okolia, ktoré organizujeme spolu s Galéria Mesta Levoča. Plenér sa bude konať v dvoch termínoch 18.7. a 25.7.2022 v časoch od 14:00 do 17:00 hodiny.
A keďže sa nám prvý termín už blíži, preto ak máte záujem prihlásiť vaše ratolesti na toto podujatie, stále tak môžete urobiť na t.č. 0911 142 055 (uzávierka do 18.7.2022 – 12:00).
Odporúčaný vek deti je 7-12 rokov.
plener-gml-pre-deti

7. Bienále plastiky malého formátu

 

Galéria mesta Levoča, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Mesto Levoča a Ateliér PK

Vás pozývajú na výstavu SOCHA / HMOTA / VEDOMIE
výber z aktuálnej sochárskej tvorby slovenských výtvarníkov a hostí z Česka
vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 8. júla o 19.00 hodine v Galérii mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 43

Kurátor výstavy: Roman Popelár
výstava potrvá do 20. augusta 2022

Pozvanka A6 Levoca - v3-1 Pozvanka A6 Levoca - v3-2


 

Idea založiť na Slovensku bienále tohto typu vzišla v roku 2005. Pri zrode myšlienky i realizácie stáli prof. Jozef Jankovič, akad. soch., historička umenia Ľuba Belohradská a Viera Moravčíková, koordinátorka projektu. Keďže bienále sa od vzniku cielene viazalo k mestu Pezinok, pôvodný názov znel Bienále plastiky malého formátu Pezinok. V začiatkoch sa podujatie odvolávalo na Mednarodni bienale male plastike Murska Sobota (Slovinsko). Pointou bolo, že aj v menších regionálnych mestách malých krajín môže vzniknúť významné podujatie s medzinárodným dosahom.

Úvodný ročník bienále (pod vedením Ľuby Belohradskej) sa konal v roku 2007. Mal retrospektívny charakter a bol prehliadkou výstupov absolventov výtvarných vysokých škôl v SR a ČR od roku 1990. Organickou súčasťou projektu boli podujatia ako medzinárodné kolokvium, program DETI NA VÝSTAVE i koncerty pre verejnosť.

Od roku 2011 dostáva podujatie víziu, ktorá má vzostupný charakter, od roku 2013 je medzinárodné a výstavy sú prezentované širokému publiku vo viacerých slovenských galériách vrátane Bratislavy. Aktuálny, v poradí 7. ročník, prebieha v kontexte dozvukov pandémie. Má menej vystavujúcich, ide takmer výlučne o domácich autorov.

Názov Socha/Hmota/Vedomie symbolizuje stíšenie a opätovné ponorenie sa do podstaty komorného sochárstva – k témam, ktoré rezonujú v druhej dekáde 21. storočia. Historizujúce verzus aktuálne. V princípe jednoduché, čitateľné koncepty artikulované z veľkej časti prostredníctvom štylizovaných figúr, torza figúry, odtlačku, alebo abstrahovaného vizuálneho odrazu aktuálneho prežívania tvorcu. Z  jedenástich vystavujúcich niektorí vystavujú po druhý-tretíkrát, niektorí sa po rokoch opäť vrátili, Ján Zelinka a Miro Žáčok majú na tomto bienále premiéru. Prevláda mladšia stredná generácia autorov a diela, ktoré boli vytvorené v ostatných jeden až troch rokoch.

  1. ročník Bienále plastiky malého formátu nepredstavuje ucelenú výpoveď o stave komorného sochárstva na Slovensku. Nešlo nám o to, urobiť salón. Skôr pokúsiť sa prostredníctvom kurátorského výberu limitovaného počtu umelcov – pre lepšie pochopenie východísk ich tvorby na báze viacerých prezentovaných exponátov – nazrieť do rozmýšľania aspoň niekoľkých.

Roman Popelár
apríl 2022


Názov: 7. Bienále plastiky malého formátu
            Socha / Hmota / Vedomie – 7. ročník (Oščadnica – Levoča – Senica)

Miesto: Galéria mesta Levoča

Kurátor: Roman Popelár

Vystavujúci: Ján Hrčka, Katarína Kissoczy, Patrik Kovačovský, Bohuš Kubinský,

Helena Lukášová (CZ), Róbert Makar, Róbert Szittay, Iveta Tomanová,

Miroslav Trubač, Ján Zelinka, Miroslav Žáčok (SK/CZ)

Vernisáž: piatok 8. júla 2022 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy:
8.07. 2022 – 20.08. 2022

bienale-plagat

Autorský večer s Ivanom Štrpkom

12. jún, nedeľa o 19.00 hod. Galéria mesta Levoča

Jednému z osamelých bežcov vyšla na jar vo vydavateľstve Modrý Peter nová básnická zbierka s názvom Hermovská chôdza. Pozývame vás do Galérie mesta Levoča na rozhovor o tvorbe s básnikom Ivanom Štrpkom.
Hosťami večera budú aj Koloman Kertész Bagala a Vlado Janček.

StrpkaLevoca2022PlagatA1

Večerom nás bude sprevádzať Peter Milčák.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo1_modre

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZUŠ LEVOČA

Do konca júna (28.6.2022) prebieha v priestoroch Galérie mesta Levoča výstava prác absolventov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Levoči, na ktorú vás srdečne pozývame.

Vstup na výstavu je bezplatný, tešíme sa na vás.

absolventska-vystava-zus-2022

Noc múzeí a galérií v GML

Pozývame vás vychutnať si čaro noci v Galérii mesta Levoča, kde budete môcť zažiť, komentovanú prehliadku aktuálnej výstavy talianskej maliarky Lorelly Paleni s kurátorom Jakubom Milčákom.
Nebudú chýbať ani hudobní hostia – Gregor Chalupecký a Peter Marcinko.
A čo vás ešte čaká, to vás pozývame zistiť už na mieste 
Galéria mesta Levoča,
Námestie Majstra Pavla č.43,
14. máj 2022 od 20:00 do 23:30.
noc-galerii-2022